Röda tråden

I vårt skolområde har vi ett gemensamt dokument som vi kallar Röda tråden.

I läroplanen kan man läsa vilket innehåll varje ämne ska ha i årskurserna 1-3 och 4-6.  

I Röda tråden har vi delat upp detta per årskurs så du kan läsa vilka moment vi arbetar med i respektive årskurs. Vi har också knutit kunskapskraven till de olika momenten.

Vi kommer att hänvisa till detta dokument i våra omdömen. 

Här nedan kan du läsa Röda tråden för respektive ämne:

Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
No; biologi, fysik, kemi, teknik
Slöjd
So; geografi, historia, religion, samhällskunskap
Svenska

Om du vill läsa mer om kunskapskraven kan du göra det på
skolverkets hemsida

5 oktober 2017