Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det går hem i ett exemplar till varje familj och innehåller information från alla årskurser.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

 

LÄS ALLA NUMMER FRÅN LÄSÅRET 16/17

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7
Nummer 8
Nummer 9
Nummer 10
Nummer 11
Nummer 12
Nummer 13
12 maj 2017