Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det går hem i ett exemplar till varje familj och innehåller information från alla årskurser.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 13 oktober.

 

LÄS ALLA NUMMER FRÅN LÄSÅRET 17/18

Nummer 1
Nummer 2
21 september 2017