Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det går hem i ett exemplar till varje familj och innehåller information från alla årskurser.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 1 december.

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
13 november 2017