Välkommen till 1:an

Vårt klassrum ligger på nedervåningen i röda huset. 

Vi börjar kl. 8.00 varje morgon och slutar 13.20.

Idrott har vi antingen på tisdagen eller torsdagen i Björklinge. Då åker vi buss dit.

När den ena gruppen har idrott är den andra kvar och jobbar i Skuttunge.

Vi har också samlad skoldag några gånger i veckan.

Vi äter lunch kl. 11.00 varje dag.

Våra planeringar hittar du i fortsättningen på Unikum.

Klasslärare
Helene Kyller Mård
12 september 2017