Skolkurator

Maria Karlsson (endast fredagar) och Johanna Hedlund arbetar som kuratorer på Björklinge och Skuttunge skola. 
.

Kontakta oss

Skolkurator
Maria Karlsson

Kontakta oss

Skolkurator
Johanna Hedlund
19 april 2018