Hälsofrämjande skola

Skuttunge skola är sedan 2008 en certifierad hälsofrämjande skola vilket innebär att skolan jobbar aktivt med hälsa i alla former, aktiviteter, förhållningssätt och synsätt.

Syftet med hälsofrämjande skolor:
Skolan har ett ansvar och även goda förutsättningar att tillsammans med hemmen stötta och inspirera barn och ungdomar till en hälsosam livsstil.

Med olika pedagogiska verktyg ska eleven få erfara att han/hon kan påverka sin hälsa och sitt välmående.

Vi vet att vanor och beteenden lättare lärs in i unga år därför är det av stor vikt att skolan erbjuder denna livskunskap.
Det är väl dokumenterat i forskning att god hälsa förbättrar förutsättningarna till lärande. Med ett hälsofrämjande synsätt sker arbetet i en anda av att se möjligheter.
Styrkor och förmågor hos individen får möjlighet att utvecklas. I skolan ska det vara lustfyllt att få lära.

utedag

 

Uppdaterad: