Informationsblad aug 2019

Välkommen till en ny termin! Hoppas att ni har haft en skön och trevlig sommar och att ni nu är laddade inför en ny termin med nya utmaningar på skolan. Så här i skolstarten vill vi passa på att informera om ganska mycket som händer och som kommer att hända framöver. Även om det är mycket information så ta er tid och läs igenom den och anteckna viktiga datum.

Vi fortsätter att arbeta utifrån vår vision och värdegrund: Skolans vision: Vi mår bra, vi lär och vi lyckas.

Skolområdets värdegrund: Göra skillnad: Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av förbättring. Vi är engagerade. Arbeta tillsammans: Vi samarbetar. Vi är tillgänglig. Vi är flexibla. Välkomna nyskapande: Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner lösningar.

Organisation: Vi fortsätter att arbeta arbetar i team runt en elevgrupp och samverkar skola och fritidshem för att kunna använda resurser på bästa sätt.

De yngre eleverna kommer att ha samma sluttider som förra året. Åk f-2 kommer att sluta 13.20 alla dagar och åk 3 alla dagar utom onsdagar då de kommer att gå till klockan 14.45. Åk 4-5 kommer att sluta 14.45 tisdag till torsdag och 13.20 på måndag och fredag.

Alla elever slutar 13.20 alla dagar första skolveckan.

Utvecklingsledare på skolan kommer att vara Anki Stolt Fritidshem och resurser – Utvecklingsledare Kenneth Pless Fritidshemssamordnare- Anna Kristoffersson

Kristina Söderlund är rektor för Björklinge skola och Skuttunge skola och Karin Mann och Anna Kristoffersson är biträdande rektorer. Ansvarsuppdelningen ser ut enligt nedan: Kristina Söderlund, ansvar för elever åk 4-5 på Björklinge skola och fsk-åk 5 på Skuttunge skola Karin Mann, ansvar för elever i förskoleklass och åk 1-3 på Björklinge skola Anna Kristoffersson, ansvar för fritidshemmen på Björklinge skola och Skuttunge skola.

Vi har många nya medarbetare i skolområdet och vi hälsar dem välkomna till oss! Nya på Skuttunge skola är Anna Östlund i åk 4-5. I början av höstterminen kommer Viola Lövqvist att vikariera på textilslöjden då Hanna Westergren är sjukskriven.

Frånvaroanmälan: Frånvaroanmälan görs på telefonnummer 0515-777601 Anmälan ska vara gjord innan klockan 8.00. Frånvaroanmälan måste göras varje dag eleven är borta. Frånvaroanmälan kan även göras i skola 24 mobilapp. Man måste då ha ett vårdnadshavarkonto i Skola 24. Saknar du det kontakta respektive klasslärare.

Prioriterade områden: Skolområdets prioriterade områden för året kommer att vara kompetensutveckling i specialpedagogik, Inkludering och lärmiljö samt IKT, hälsa och värdegrund och fortsatt arbete med att med att förbättra elevernas resultat i samtliga ämnen.

Skolrådet: Första skolrådsmötet blir den 10 oktober klockan 18.00.

Föräldramöten: Föräldramöte för Skuttunge skola onsdagen den 25 september. Mer info kommer från respektive klasslärare.

Fritids öppettider: På Skuttunge skola kommer fritidshemmet att vara öppet 7.00 till 17.00 måndag till fredag. Om det finns behov av tid utöver detta måste kontakt tas med rektor som kan besluta om andra tider utifrån enskilda behov. I dessa fall måste tydligt arbetsschema bifogas för de dagar som är aktuella.

Busskort - Skolkort läsåret 2019/2020 Alla elever som är berättigad till skolskjuts får busskortet hemskickat till folkbokföringsadressen innan den första skoldagen. Kortet ska sedan blippas vid varje resa.

Skolkortsbiljetten är personlig Skolkortsbiljetten får bara användas av den person det är utfärdat för. Vid missbruk kan ditt/ditt barns skolkortsbiljett och rätten till fria skolresor bli indragna.

Skolkortet är endast avsett för skolkortsbiljetten och får inte laddas med andra biljetter. Om du ändå väljer att ladda skolkortet med andra biljetter gäller följande: ingen förlustgaranti kan ges. kortet spärras vid förlustanmälan av skolbiljetten vilket gör att eventuella andra biljetter på kortet anses förbrukade och kan inte längre användas. kortet kan inte hanteras av UL Center.

Giltighetstider Läsåret 2019/2020 gäller samtliga skolkort för fritt resande på helgfri måndag-fredag klockan 04.00 – 19.00 inom hela UL:s trafikområde. Hemresans sista delresa måste startas senast klockan 19.00. Kortet gäller under perioden 14 augusti – 23 december och 9 januari – 12 juni.
Du måste ha ett giltigt skolkort som ska blippas vid varje resa. Har du glömt att ta med kortet, eller om det är trasigt, borttappat eller spärrat, så får du själv betala för dina resor. Spärrade kort omhändertas av förare.
Om ditt kort går sönder? Skulle kortet sluta fungera kan du/ditt barn få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. Gör en felanmälan och beställ ett ersättningskort så snart du kan.
Om du tappar bort ditt kort? Om du/ditt barn förlorar sitt kort ska du beställa ett ersättningskort så snart du kan. Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom sju vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor.

Om du slutar skolan? Skulle du/ditt barn avsluta sin skolgång mitt i terminen kommer läsårsbiljetten på kortet att spärras.

Trafiksäkerhet På skolskjutsen.se kan du läsa/få information som vänder sig till skolbarn mellan 6-12 år och som ska börja åka skolskjuts. Det är säkert att åka buss men det kan hända olyckor och då är det bra att veta hur man ska göra.

Från och med höstterminen ersätts skolskjutstidtabellerna för Uppsala och Knivsta kommun med skolskjutsen tillgänglig i reseplaneraren.
Detta betyder att de PDF-tidtabellerna där en sammanställning över linjerna som trafikerar varje skola försvinner. Istället finns varje skollinje inom Uppsala och Knivsta kommun sökbar i UL:s reseplanerare. Länk till instruktioner rörande reseplaneraren: Reseplaneraren info

Om ditt barn åker buss från fritidshemmet så tänk på att turerna kan se annorlunda ut jämfört med ordinarie skolskjutsrutt.

Har ni frågor ang. skolskjuts/busskort, kontakta Uppsala kommun: Mail: antagning.skolskjuts@uppsala.se Tel: 0771-727001

Inskolningsveckor: Hösterminens första veckor kommer vi att arbeta med inskolningsveckor för samtliga elever. Då jobbar vi extra med värdegrund, regler, rutiner, bemötande, Fair-Play, skolgårdsaktiviteter mm. Under de första skolveckorna vill vi gärna få lära känna våra elever själva. Vill ni som vårdnadshavare komma och besöka ert barn behöver ni komma överens med klassläraren om detta. Övriga studiebesök väntar vi med in i oktober.

Föräldraansvar: Föräldrarna har överlämnat ansvaret till kommunen/skolan när elev stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skoldagens slut överlämnar kommunen/skolan ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.

Fotografering: Det kommer att vara skolfotografering fredagen den 30 augusti.

Läxläsning: På tisdagar kommer det att vara läxläsning på skolan. 13.20-14.00 för de yngre eleverna och 14.5015.30 för de äldre eleverna.

Simskola höstterminen 2019 Årets simskola startar tisdag den 20 augusti (start 21 augusti för åk 2) och pågår under hela veckan för de som behöver träna på sin simning. Eleverna åker buss till och från badet. Det är årskurs 2,3 och 5 som kommer åka till Sandviksbadet för visa sina simkunskaper. Eleverna behöver ha med sig badkläder och handduk. Skolan har våtdräkter som de som vill kan låna när de simmar. Simningen sker på grunt vatten. Vid badet kommer vi, förutom klasslärare/resurspersonal, att vara 2 simlärare som är med i vattnet tillsammans med eleverna.

Vid frågor eller funderingar, kontakta våra idrottslärare David eller Erik. david.hallman@skola.uppsala.se eller erik.ytterberg@skola.uppsala.se

Skolans mål för åk 2 Du klarar att simma 25 meter.

Skolans mål för åk 3 Du klarar att simma 75 meter varav 25 meter ryggsim.

Skolans mål för åk 5 Du klarar att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.

Information från skolsköterskan Med tanke på våra allergiska elever vill vi påminna om följande: Det är viktigt att tänka på att de som har pälsdjur hemma tvättar händerna ordentligt och inte klappar husdjuret innan man går till skolan.
Efter besök i stall är det viktigt att alltid duscha, tvätta håret och byta om till rena kläder innan man kommer till skolan. Tänk också på att byta ytterkläder, mössa, vantar och skor när man har varit i stallet.
Många är allergiska mot dofter, undvik därför att använda parfymer och andra starka dofter i skolan.
Matsäck till skolan: Det är viktigt att inte ta med något som innehåller jordnötter, nötter eller mandel till skolan. Vid svår allergi kan det räcka med att det finns jordnötter i närheten för att en allvarlig allergisk reaktion ska uppstå. Inga pälsdjur får vistas på skolgården under skol- och fritidshemstid.

Huvudlöss För att undvika att eleverna får problem med huvudlöss på skolan vill vi uppmana alla föräldrar redan från terminsstart att kontrollera barnen regelbundet. Desto snabbare vi upptäcker lössen ju tidigare kan vi behandla dem!

Läsårstider 2019-2020 Höstterminen 2019 börjar måndag 19 augusti och slutar fredag 20 december.

Lovdagar höstlov: måndag 28 oktober–fredag 1 november (vecka 44) fredag 27 september

Vårterminen 2020 börjar torsdag 9 januari och slutar tisdag 9 juni.

Lovdagar sportlov: måndag 17 februari–fredag 21 februari (vecka 8) påsklov: måndag 6 april–måndag 13 april (vecka 15) valborg och första maj: torsdag 30 april–fredag 1 maj kristi himmelfärd: torsdag 21 maj–fredag 22 maj

Planeringsdagar: Läsårets planeringsdagar då fritidshemmet är stängt är fredagen den 27 september, måndagen den 7 januari och fredagen den 12 juni. Utvecklingssamtalsveckor: Höstens utvecklingssamtalsveckor är vecka 46, 47 och 48.

Läxläsning: Från vecka 36 kommer skolan att erbjuda läxläsning på måndagar 13.45 -14.30 för åk 4-5 och på tisdagar för åk f-3 klockan 13.45-14.30.

Samverkan under lov: Vi kommer att fortsätta samverka med Björklinge skolas fritidshem under loven. För att underlätta er planering kan vi redan nu informera att vi vid alla lov kommer att ha öppet på Skuttunge fritidshem minst två dagar under höstlovet, jullovet, sportlovet och påsklovet. Det blir på måndagar och tisdagar Eftersom det i år är fler barn på fritidshemmet kan det bli fler dagar öppet på Skuttunge fritidshem.

Utskick via mail: Vi tänker skicka i stort sett all information via UNIKUM och i andra hand via mail under läsåret. Det är enbart om man inte har tillgång till dator som vi skickar papperskopior. Ta kontakt med respektive klasslärare om så är fallet. På detta sätt sparar vi både pengar och miljö!

Ledighetsansökningar: Ansökan om ledighet sker skriftligt, det gäller även ledighet som klassföreståndaren beviljar. Blanketter finns på skolornas hemsidor.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor

Klassföreståndaren får bevilja elever ledigt högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Under den perioden åk 3 gör nationella prov kommer vi inte att bevilja några ledigheter för den årskursen. Vi återkommer med vilka veckor det gäller.


Vill ni läsa mer om skolans olika dokument, planer, värdegrund och regler mm så gå in och läs på vår hemsida som kommer att uppdateras inom kort.

Med vänliga hälsningar Kristina Söderlund, Karin Mann och Anna Kristoffersson

 

 

Uppdaterad: