Informationsblad december

Nu är terminen slut och i skolan har vi varvat julförberedelser med vanligt skolarbete och kämpat på in i det sista. Nu vill vi passa på att informera om vad som händer på skolan och i skolområdet just nu och samtidigt passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jullovet:
Jullovet för eleverna börjar fredagen den 22 december och skolan börjar igen tisdagen den 9 januari.

Fritidshemmets öppettider under jullovet:
Den 21-22 december är fritidshemmet på Skuttunge skola öppet som vanligt. Från den 27 december till och med den 8 januari är fritidshemmet på Skuttunge skola stängt och fritidshemsbarnen erbjuds då plats på Björklinge fritidshem. Skuttunges fritidsbarn kommer då att vara på Pärlans fritidshem.

Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar om Ert barn blir ledig eller är sjuk.
(Maila ej, anmäl ej via skola 24, då det är personal från olika fritidshem som arbetar.)
Pärlan: 073-093 89 51 (från 27 december tom 5 december)

Vi vill även påminna om att fritidshemmet är stängt på grund av planeringsdag måndagen den 8 januari.

Expeditionen:
Expeditionen kommer till stor del att vara obemannad mellan den 22 december och fram till den 8 januari. Vid akuta ärenden som ej kan vänta till den 9 januari, ring rektor Kristina Söderlund 0708 – 56 30 84 alternativt rektor Catharina Swedman 0733 – 16 30 55 och lämna ett meddelande så tar vi kontakt med er.

Organisation och budget:
Inför våren behåller vi i stort sett samma organisation och antalet anställda vilket vi är mycket glada över att vi kan göra!

Förskoleklass info för blivande förskoleklassbarn:
Den 11 januari klockan 18.00 kommer vi att ha informationsmöte i matsalen på Björklinge skola för blivande förskoleklassföräldrar i vårt skolområde. Det ser ut som att det kommer att bli många barn på både Björklinge skola och Skuttunge skola inför hösten.

Skolrådet:
Nästa skolrådsmöte är torsdagen den 15 februari klockan 19.30 på Loftet.

Påminnelser:
Läsårets planeringsdagar då fritidshemmet är stängt är måndagen den 8 januari och fredagen den 15 augusti.

Ledighetsansökningar:
Ansökan om ledighet sker skriftligt, det gäller även ledighet som klassföreståndaren beviljar. Blanketter finns på skolornas hemsidor.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor

Klassföreståndaren får bevilja elever ledigt högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Under den perioden åk 3 gör nationella prov kommer vi inte att bevilja några ledigheter för den årskursen. Det är veckorna 11-14.

Frånvaroanmälan:
Frånvaroanmälan görs på telefonnummer 0515-777601
Anmälan ska vara gjord innan klockan 8.00. Frånvaroanmälan måste göras varje dag eleven är borta.
Glöm inte att gå in på vår hemsida och läs om vårt arbete. www.skuttungeskola.uppsala.se

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Kristina Söderlund Catharina Swedman

2 januari 2018