Informationsblad dec 2018

Informationsblad december Nu är terminen slut och i skolan har vi varvat julförberedelser med vanligt skolarbete och kämpat på in i det sista. Nu vill vi passa på att informera om vad som händer på skolan och i skolområdet just nu och samtidigt passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jullovet

Jullovet för eleverna börjar fredagen den 21 december och skolan börjar igen tisdagen den 8 januari enligt ordinarie schema.

Fritidshemmets öppettider under
Den 21 december är fritidshemmet i Skuttunge öppet som vanligt. Skuttunge fritidshem är sedan stängt och öppnar igen den 8/1. Från den 27-28 december samt den 2-4 januari är Pärlans fritidshem i Björklinge öppet för de elever som anmält det.  Observera att den 27-28 december öppnar fritidshemmet där kl. 07.30.

Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar om Ert barn blir ledig eller är sjuk. (Maila ej, anmäl ej via skola 24, då det är personal från olika fritidshem som arbetar.)
Pärlan: 073-093 89 51
Vi vill även påminna om att fritidshemmet är stängt på grund av planeringsdag måndagen den 7 januari.

Expeditionen
Expeditionen kommer till stor del att vara obemannad från den 27 december och fram till den 8 januari. Vid akuta ärenden som ej kan vänta till den 8 januari, ring rektor Kristina Söderlund 0708 – 56 30 84 och lämna ett meddelande så tar vi kontakt med er.

Personal
Fr.o.m. den 1 januari kommer Jan Alm att börja som vaktmästare i Björklinge och ha kvar sin vaktmästartjänst i Skuttunge.
Fr.o.m. mars kommer vår nya köks- och städansvarige att börja, Karin Grönvall. Hon har tidigare arbetat på förskola i Knivsta kommun. Hon kommer troligen också att arbeta vissa timmar på fritids.
Fram tills dess kommer Josefin arbeta i köket och med städning. Josefin har under hösten arbetat i köket på fredagar.
Den här veckan har vi också fått två nya extratjänster på vår skola.

Budget
Budgetförutsättningarna för nästa år är ännu inte klara.

Förskoleklass info för blivande förskoleklassbarn
Den 10 januari klockan 18.00 kommer vi att ha informationsmöte i matsalen på Björklinge skola för blivande förskoleklassföräldrar i vårt skolområde.

Skolrådet
Nästa skolrådsmöte är torsdagen den 5 februari klockan 18.00.

Parkeringen
Du som kör ditt barn till skolan använd inte parkeringen framför röda huset som avsläppningsplats utan lämna istället på bygdegårdsparkeringen.

Frånvaro

Frånvaroanmälan görs på telefonnummer 0515-777601 eller i skola 24-appen om man har ett konto.

Anmälan ska vara gjord innan klockan 8.00. Om man anmäler på telefon måste man göra anmälan varje dag som eleven är borta. I appen kan man anmäla upp till 5 dagar i sträck.

Varje månadsslut kontrollerar vi elevernas närvaro under de senaste 3 månaderna. Om en elev har mer än 15% frånvaro under den senaste 3 månadersperioden så kommer vi att ringa hem och prata om vad det beror på. Är frånvaron mer än 20 % så kommer skolsköterskan att ta kontakt med hemmet.

Besök
Ni får gärna komma på besök till skolan men vi vill att ni hör av er till klassläraren innan besöket. Det är lärarna som avgör om det passar med ett besök.
Från och med vårterminen vill vi att alla som besöker vår skola, dock ej vid hämtning och lämning, att skriva upp sig på en lista som finns utanför matsalen. Där kommer man också att få låna en namnskylt. Detta inför vi för att förbättra våra säkerhetsrutiner kring vilka personer som rör sig på vår skola under dagarna.

Planeringsdagar för fritidshemmet
Fritidshemmet kommer att vara stängt den 7/1 och 14/6 för planering.

Ledighetsansökningar
Ansökan om ledighet sker skriftligt, det gäller även ledighet som klassföreståndaren beviljar. Blanketter finns på skolornas hemsidor.
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor
Klassföreståndaren får bevilja elever ledigt högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Under den perioden åk 3 gör nationella prov kommer vi inte att bevilja några ledigheter för den årskursen. Det är veckorna 11-15.

Det finns mängder av kvarglömda kläder på skolan. Glöm inte att titta om ni hittar något som tillhör er!!

Glöm inte att gå in på vår hemsida och läs om vårt arbete. www.skuttungeskola.uppsala.se

 

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kristina Söderlund     Karin Mann     Anna Kristoffersson                    

 

Uppdaterad: