Informationsblad HT 2018

Informationsblad augusti Välkommen till Skuttunge skola och en ny termin! Hoppas att ni har haft en skön och trevlig sommar och att ni nu är laddade inför en ny termin med nya utmaningar på skolan. Så här i skolstarten vill vi passa på att informera om ganska mycket som händer och som kommer att hända framöver. Även om det är mycket information så ta er tid och läs igenom den och anteckna viktiga datum.

 

Organisation: Organisationen är lite förändrad detta år. Vi arbetar i team runt en elevgrupp och samverkar skola och fritidshem för att kunna använda resurser på bästa sätt.

De yngre eleverna kommer att ha samma sluttider som förra året. Åk f-2 kommer att sluta 13.20 alla dagar och åk 3 alla dagar utom onsdagar då de kommer att gå till klockan 14.45. Åk 4-5 kommer att sluta 14.50 tisdag till torsdag och 13.20 på måndag och fredag. Bussar går hem 14.50 respektive 13.30.

Alla elever går första skolveckan till 13.20, bussar går hem 13.30 från Björklinge skola och och Skuttunge skola.

Utvecklingsledare på skolan kommer att vara Katarina Ivarsson.

Nytt för i år är att vi har en rektor och två biträdande rektorer i skolområdet. Kristina Söderlund är rektor för Björklinge skola och Skuttunge skola och Karin Mann och Anna Kristoffersson är biträdande rektorer. Ansvarsuppdelningen ser ut enligt nedan: Kristina Söderlund, ansvar för elever åk 4-5 på Björklinge skola och fsk-åk 5 på Skuttunge skola Karin Mann, ansvar för elever i förskoleklass och åk 1-3 på Björklinge skola Anna Kristoffersson, ansvar för fritidshemmen på Björklinge skola och Skuttunge skola.

Vi har många nya medarbetare i skolområdet och vi hälsar dem välkomna till oss! Nya på Skuttunge skola är: Malin Brolin språkgruppen, Sofia Ottehall åk 3, Anna Lindén åk 1 och Jenny Tegmyr åk 4-5. Vi har också en extratjänst på skolan som vi har berättat om i tidigare utskick. Tänk på att denna tjänst är utöver vår ordinarie organisation så du som vårdnadshavare alltid pratar med ordinarie personal som är de som ansvarar för verksamheten.

Frånvaroanmälan: Frånvaroanmälan görs på telefonnummer 0515-777601 Anmälan ska vara gjord innan klockan 8.00. Frånvaroanmälan måste göras varje dag eleven är borta. Har ni eget inlogg till skola 24 kan ni anmäla flera dagar i taget i appen.

Prioriterade områden: Skolområdets prioriterade områden för året kommer att vara kompetensutveckling i Läslyftet, hälsa och värdegrund och fortsatt arbete med att med att förbättra elevernas resultat i samtliga ämnen.

Värdegrund och hälsa: Under detta läsår fortsätter vi att arbeta med vårt värdegrundsarbete och i år utgår vi från Uppsala kommuns uttalade värdegrund. Göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Vi fortsätter att ha rörelse tillsammans med eleverna. På onsdagar kommer alla elever att börja med rörelse samtidigt ute på skolgården. Övriga dagar finns rörelse insprängt i skoldagarna när det bäst behövs.

Hem och skolrådet: Första skolrådsmötet blir den 10 oktober klockan 18.00 på Loftet.

Föräldramöten: Föräldramöte för Skuttunge skola är onsdagen den 26 september klockan 18.00. Mer info kommer från respektive klasslärare.

Busskort - Skolkort läsåret 2018/2019 Alla elever som är berättigad till skolskjuts får busskortet hemskickat till folkbokföringsadressen innan den första skoldagen. Kortet ska sedan blippas vid varje resa.

Vem får skolkort? Regler för skolkort och om du/ditt barn är berättigad till skolresor beslutas av respektive kommun. Har du frågor om ditt barns skolkort är det alltså kommunen som ska kontaktas. Skolkortet är personligt. Skolkortet får bara användas av den person det är utfärdat för. Vid missbruk kan ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Observera att skolkortet inte får laddas med andra biljetter.

Så här gäller skolkortet Läsåret 2018/2019 gäller samtliga skolkort för fritt resande på vardagar klockan 04.00-19.00 inom hela UL:s trafikområde (13 augusti – 21 december och 8 januari – 12 juni.)

Om ditt kort går sönder? Skulle kortet sluta fungera kan du/ditt barn få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren som gäller som biljett i max sju vardagar. Gör en felanmälan och beställ ett ersättningskort på länken nedan så snart du kan.

Om du tappar bort ditt kort? Om du/ditt barn förlorar sitt kort förlustanmäler du det på länken nedan. Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom fem vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor. För att läsa mer samt anmäla förlorat/trasigt kort, läs mer på ULs hemsida.

Har ni frågor ang. skolskjuts/busskort, kontakta Uppsala kommun: Mail: antagning.skolskjuts@uppsala.se Tel: 0771-727001

Föräldrarna har överlämnat ansvaret till kommunen/skolan när elev stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skoldagens slut överlämnar kommunen/skolan ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.

Om ditt barn åker buss från fritidshemmet så tänk på att turerna kan se annorlunda ut jämfört med ordinarie skolskjutsrutt.

Inskolningsveckor: Hösterminens första veckor kommer vi att arbeta med inskolningsveckor för samtliga elever. Då jobbar vi extra med värdegrund, regler, rutiner, bemötande, Fair-Play, skolgårdsaktiviteter mm. Under de första skolveckorna vill vi gärna få lära känna våra elever själva. Vill ni som vårdnadshavare komma och besöka ert barn behöver ni komma överens med klassläraren om detta. Övriga studiebesök väntar vi med in i oktober.

Fotografering: Det kommer att vara skolfotografering 20 september för eleverna på Skuttunge skola.

Simskola höstterminen 2018 Som vanligt startar simskolan upp redan första veckan av höstterminen. Det är årskurs 2, 3 och 5 som kommer att gå till Sandviksbadet för att visa sina simkunskaper. Vid badet kommer, förutom klasslärare/fritidspersonal, att vara 2 simlärare som är med i vattnet tillsammans med eleverna. Mer info om simningen finns på UNIKUM.

Information från skolsköterskan Med tanke på våra allergiska elever vill vi påminna om följande: Det är viktigt att tänka på att de som har pälsdjur hemma tvättar händerna ordentligt och inte klappar husdjuret innan man går till skolan.
Efter besök i stall är det viktigt att alltid duscha, tvätta håret och byta om till rena kläder innan man kommer till skolan. Tänk också på att byta ytterkläder, mössa, vantar och skor när man har varit i stallet.
Många är allergiska mot dofter, undvik därför att använda parfymer och andra starka dofter i skolan.
Matsäck till skolan: Det är viktigt att inte ta med något som innehåller jordnötter, nötter eller mandel till skolan. Vid svår allergi kan det räcka med att det finns jordnötter i närheten för att en allvarlig allergisk reaktion ska uppstå. Inga pälsdjur får vistas på skolgården under skol- och fritidshemstid.

Huvudlöss För att undvika att eleverna får problem med huvudlöss på skolan vill vi uppmana alla föräldrar redan från terminsstart att kontrollera barnen regelbundet. Desto snabbare vi upptäcker lössen ju tidigare kan vi behandla dem!

Läsårstider 2018-2019: Höstterminen 2018 Höstterminen 2018 börjar måndag 20 augusti och slutar torsdag 20 december.

Lovdagar: fredag 28 september höstlov: måndag 29 oktober–fredag 2 november (vecka 44)

Vårterminen 2019 Vårterminen 2019 börjar tisdag 8 januari och slutar onsdag 12 juni.

Lovdagar: sportlov: måndag 18 februari–fredag 22 februari (vecka 8) påsklov: måndag 15 april–måndag 22 april (vecka 16) valborg och första maj: tisdag 30 april–onsdag 1 maj kristi himmelfärd: torsdag 30 maj–fredag 31 maj nationaldagen: torsdag 6 juni fredag 7 juni

Läsårets planeringsdagar då fritidshemmet är stängt är fredagen den 28 september, måndagen den 7 januari och fredagen den 15 juni. Utvecklingssamtalsveckor: Höstens utvecklingssamtalsveckor är vecka 46,47 och 48.

Läxläsning: Från vecka 36 kommer skolan att erbjuda läxläsning på tisdagar. Åk f-3 klockan 13.45-14.30 och åk 45 14.45-15.30.

Fritids öppettider: På Skuttunge skola kommer fritidshemmet att vara öppet 7.00 till 17.00 måndag till fredag. Om det finns behov av tid utöver detta måste kontakt tas med rektor som kan besluta om andra tider utifrån enskilda behov. I dessa fall måste tydligt arbetsschema bifogas för de dagar som är aktuella.

Samverkan under lov: Vi kommer att fortsätta samverka med Björklinge skolas fritidshem under loven. För att underlätta er planering kan vi redan nu informera att vi vid alla lov kommer att ha öppet på Skuttunge fritidshem minst två dagar under höstlovet, jullovet, sportlovet och påsklovet. Det blir på måndagar och tisdagar Eftersom det i år är fler barn på fritidshemmet kan det bli fler dagar öppet på Skuttunge fritidshem.

Utskick via mail: Vi tänker skicka i stort sett all information via UNIKUM och i andra hand via mail under läsåret. Det är enbart om man inte har tillgång till dator som vi skickar papperskopior. Ta kontakt med respektive klasslärare om så är fallet. På detta sätt sparar vi både pengar och miljö!

Ledighetsansökningar: Ansökan om ledighet sker skriftligt, det gäller även ledighet som klassföreståndaren beviljar. Blanketter finns på skolornas hemsidor.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor

Klassföreståndaren får bevilja elever ledigt högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Under den perioden åk 3 gör nationella prov kommer vi inte att bevilja några ledigheter för den årskursen. Vi återkommer med vilka veckor det gäller.
Grundskola

Vill ni läsa mer om skolans olika dokument, planer, värdegrund och regler mm så gå in och läs på vår hemsida som kommer att uppdateras inom kort.

Glöm inte att gå in på vår hemsida och läs om vårt arbete. www.skuttungeskola@uppsala.se

Med vänliga hälsningar Kristina Söderlund, Karin Mann och Anna Kristoffersson

Uppdaterad: