Röda tråden

I vårt skolområde har vi ett gemensamt dokument som vi kallar Röda tråden.

I läroplanen kan man läsa vilket innehåll varje ämne ska ha i årskurserna 1-3 och 4-6.  

I Röda tråden har vi delat upp detta per årskurs så du kan läsa vilka moment vi arbetar med i respektive årskurs. Vi har också knutit kunskapskraven till de olika momenten.

Vi kommer att hänvisa till detta dokument i våra omdömen. 

Här nedan kan du läsa Röda tråden för respektive ämne:

Bild (PDF, 222 KB)
Engelska (PDF, 318 KB)
Idrott och hälsa (PDF, 227 KB)
Matematik (PDF, 455 KB)
Musik (PDF, 325 KB)
No; biologi, fysik, kemi, teknik (PDF, 408 KB)
Slöjd (PDF, 184 KB)
So; geografi, historia, religion, samhällskunskap (PDF, 430 KB)
Svenska (PDF, 419 KB)

Om du vill läsa mer om kunskapskraven kan du göra det på
skolverkets hemsida

Uppdaterad: