Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det skickas hem till alla via Unikum.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 5 oktober.

Nummer 1 (PDF, 519 KB)  
Nummer 2  (PDF, 796 KB)  
14 september 2018