Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det skickas hem till alla via Unikum.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 17 april

Nummer 1 (PDF, 571 KB)
Nummer 2 (PDF, 698 KB)
Nummer 3 (PDF, 657 KB)
Nummer 4 (PDF, 715 KB)
Nummer 5 (PDF, 734 KB)
Nummer 6 (PDF, 887 KB)
Nummer 7 (PDF, 885 KB)
Nummer 8 (PDF, 320 KB)
Nummer 9 (PDF, 354 KB)
Nummer 10 (PDF, 469 KB)
Uppdaterad: