Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det skickas hem till alla via Unikum.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 14 december.

Nummer 1 (PDF, 519 KB)  
Nummer 2  (PDF, 796 KB)  
Nurmmer 3 (PDF, 767 KB)  
Nummer 4 (PDF, 716 KB)  
   
Uppdaterad: