Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det skickas hem till alla via Unikum.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Näst nummer kommer 25 september.

Skuttungeposten nr 1 (PDF, 558 KB)
Uppdaterad: