Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det skickas hem till alla via Unikum.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 10 oktober.

Nummer 1 (PDF, 571 KB)  
Nummer 2 (PDF, 698 KB)  
   
   
   
Uppdaterad: