Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det skickas hem till alla via Unikum.

Det kommer ett nytt nummer ungefär en gång i månaden.

Nästa nummer kommer 28 maj.

Skuttungeposten nr 1 (PDF, 558 KB)
Skuttungeposten nr 2 (PDF, 542 KB)
Skuttungeposten nr 3 (PDF, 367 KB)
Skuttungeposten nr 4 (PDF, 390 KB)
Skuttungeposten nr 5 (PDF, 492 KB)
Skuttungeposten nr 6 (PDF, 472 KB)
Skuttungeposten nr 7 (PDF, 672 KB)
Skuttungeposten nr 8 (PDF, 437 KB)
Skuttungeposten nr 9 (PDF, 416 KB)
Uppdaterad: