Skuttungeposten

På vår skola har vi ett gemensamt informationsblad som heter Skuttungeposten.

Det går hem i ett exemplar till varje familj och innehåller information från alla årskurser.

Det kommer ett nytt nummer varannan/var tredje vecka.

Nästa nummer kommer den 25 maj.

Nummer 1 (PDF, 661 KB)
Nummer 2 (PDF, 643 KB)
Nummer 3 (PDF, 770 KB)
Nummer 4 (PDF, 700 KB)
Nummer 5 (PDF, 722 KB)
Nummer 6 (PDF, 665 KB)
Nummer 7 (PDF, 657 KB)
Nummer 8 (PDF, 612 KB)
Nummer 9 (PDF, 632 KB)
Nummer 10 (PDF, 722 KB)
Nummer 11 (PDF, 615 KB)
1 maj 2018