Kamratstödjare

På vår skola har vi sex kamratstödjare. Dessa utses på hösten och det är helt frivilligt om man vill ta på sig uppdraget.
Att vara en kamratstödjare innebär:

  • Att vara en bra kompis och en bra förebild.
  • Att hjälpa till att skapa en bra stämning på skolan.
  • Att tillsammans med vuxna prata om elevers frågor och tankar om trygghet i skolan.
  • Att skapa och sprida engagemang för aktiviteter som ökar tryggheten på skolan.
  • Att sprida energi och inspirera andra till att ta ställning för en trygg och jämlik skola.
Uppdaterad: