Likabehandlingsplanen

Alla på skolan ska aktivt ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling d.v.s. våga se och ingripa. Alla på skolan ska följa skolans likabehandlingsplan. Alla arbetar för en nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.
Vi arbetar utifrån våra kärnvärderingar: Respekt, Ansvar och Samarbete.

Så börjar Skuttunge skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läs den här . (PDF, 540 KB)

 

 

12 september 2017