Likabehandlingsplanen

På Björklinge och Skuttunge skola vill vi att alla elever ska ha rätt att utvecklas och lära sig i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Alla på skolan ska aktivt ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling dvs. våga se och ingripa. Alla på skolan ska följa skolans likabehandlingsplan. Alla arbetar för en nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund: att göra skillnad, skapa goda förutsättningar för samarbete och välkomna nyskapande.

Så börjar Skuttunge och Björklinges skolas likabehandlingsplan (PDF, 547 KB).

 

 

Uppdaterad: