Trivselregler och konsekvenser

VÅRA TRIVSELREGLER

  • Vi möter varandra med respekt och visar hänsyn.
  • Vi tar ansvar för att vara ute på rasten och är på skolans område.
  • Vi samarbetar och lär oss tillsammans.
  • Vi är rädda om vår skola och vårt material.

KONSEKVENSER

MINDRE ALLVARLIGA REGELBROTT

1.tillsägelse/påminnelse till elev
2.samtal med elev

ALLVARLIGA REGELBROTT

1.samtal med elev-vid behov enskild plan/strategi
2.klassläraren eller annan vuxen tar kontakt med föräldrar/målsman och delger/diskuterar planen/strategin
3.uppföljande samtal med elev/föräldrar

MYCKET ALLVARLIGA REGELBROTT

1.konsekvenserna för allvarliga regelbrott genomförs
2.elevhälsomöte(EHM) i skolan som leds av rektor där ev. elevvårdsteamet medverkar
3.åtgärdsprogram skrivs
4.anmälan till polis/socialtjänst(vid allvarliga brott görs polisanmälan direkt).

Uppdaterad: