Samlad skoldag

Åk 1 och 2  har samlad skoldag vid några tillfällen per vecka.

Målet med samlad skoldag är att alla elever skall få tillgodogöra sig fritidshemspedagogiken, vilket innebär att man lär med andra sinnen än vid skolbänken.
Verksamheten samplaneras med elevernas klasslärare. Eleverna får under samlad skoldag tiden möjlighet att tillgodogöra sig det man lärt sig i klassrummet på ett mer praktiskt sätt -lära med alla sinnen.
Vi jobbar också mycket med utomhuspedagogik. Vid utevistelse får eleverna tillfälle till rörelse och fysiska aktiviteter, som stödjer lärandet

. 

29 mars 2017