Arbetssätt

Så här arbetar vi med några av våra ämnen

MATEMATIK
Från förskoleklass till och med 5 använder vi ett material som heter Favorit - matematik

Arbetet i boken varvas med olika laborativa material och övningar enskilt eller i grupp och övningar på datorn.

SVENSKA
På hela vår skola arbetar vi i svenska med två material som heter Bågen och Pilen. Dessa är framtagna av Caroline Rhode-Wallström och bygger på en systematisk metod där barnen själva får upptäcka språket.

Eleverna arbetar mycket konkret och varierat i sin egen takt. De möter endast ett nytt moment i taget och utvecklar sin språkliga medvetenhet och stärker sin självkänsla genom att lyckas.

Materialen tar upp bokstavsinlärning, ordkunskap, ordbildning, stavning, grammatik, läsförståelse och meningsbyggnad.
Läs gärna mer om materialen på förlagets hemsida www.alfamax.se

Detta kompletteras med bornholmsmodellen i f-klassen och mycket fri skrivning, läsning och läsförståelse i övriga årskurser. Vi har ganska mycket böcker och får besök av bokbussen några gånger per termin.

På fredagar har vi Hela skolan läser då alla läser i 20 minuter

IT
Alla klasser använder datorer och Ipads i stor utsträckning. Dessa verktyg har blivit ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.

Uppdaterad: