1-3

På Skuttunge skola har vi en liten språkgrupp med elever från åk 1 till 3. Elelverna har största delen av sin undervisning i språkgruppen men samarbetar mycket med övriga årskurser på skolan och bl.a. ämnen som idrott och musik  har man tillsammans med dem.

I språkgruppen arbetar en specialpedagog och en logoped. 

 

Specialpedagog
Malin Brolin
Logoped
Miranda Ragnarsson
Uppdaterad:

Andra sidor under: 1-3