1-3

På Skuttunge skola har vi en liten språkgrupp med elever från åk 1 till 3. Elelverna har största delen av sin undervisning i språkgruppen men samarbetar mycket med övriga årskurser på skolan och bl.a. ämnen som idrott, musik och samlad skoldag har man tillsammans med dem.

I språkgruppen arbetar en specialpedagog och en logoped. 

Våra planeringar hittar du i fortsättningen på Unikum.

Specialpedagog
Agneta Jacobsson
12 september 2017