Skapande skola

Under läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta med skapande skola projektet

i samarbete med teatergruppen Tio Fötter.

12 september 2017