Information blivande förskoleklass

Torsdagen den 10/1 hade vi informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar.

På mötet informerade vi om skolan, förskoleklassen, fritids, antagning, skolskjuts m.m.

Läs gärna på sammanställningen (PDF, 3 MB)från mötet.

10 december 2018