Skola 24


Uppsala kommuns grundskolor och gymnasieskolor använder systemet Skola24 för schema och
frånvarohantering.

Från och med hösten 2020 kan alla vårdnadshavare registrera frånvaro direkt i Skola24.

Inloggning med Bank-ID
https://uppsala-sso.skola24.se
Alternativ inloggning med användarnamn och lösenord
https://uppsala.skola24.se
Har du som vårdnadshavare inte tillgång till Bank-ID kan du kontakta skolan för registrering av aktuell epostadress.
Då ges möjlighet till alternativ inloggning.

I systemet har vårdnadshavare möjlighet att ta del av frånvaro och göra Frånvaroanmälningar för flera dagar samtidigt eller del av dag.

Från samma sida kan du också nå skola 24 närvaro som fritidshemmet använder för att registrera vistelsetider.


Det går även att ringa in heldagsfrånvaro på tel. 0515–777601.Uppdaterad: