Ledning

Skuttunge skola tillhör Björklinge-Skuttungeskolområde tillsammans med Björklinge Skola. 
Skolområdet har två rektorer.

Rektor Skuttunge skola och Björklinge skola 1 (F-2)
Kristina Söderlund
Rektor Björklinge skola 2 (åk 3-5)
Catharina Swedman
19 oktober 2016