Verksamheter

Skuttunge skola är en åldersintegrerad skola där klasserna är indelade i en förskoleklass, en 1-2:a, en 3-4:a och en 5:a. Detta innebär inte att all undervisning sker åldersintegrerat. Undervisningen i vissa ämnen som t.ex. engelska (från 2:an) är åldershomogen. Mycket av det material vi använder är individualiserat och passar bra in med våra integrerade klasser.

29 mars 2017