Hem och skolråd

Hem och Skolråd
Skuttunge Hem & Skolråd är en sammanslutning av föräldraföreningen Hem & Skola och skolrådet på Skuttunge skola. Hem & Skolrådet är en rådgivande sammanslutning som behandlar organisatoriska och administrativa frågor runt skolans verksamhet och även arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Vi är en ideellt arbetande förening.

Vi arbetar aktivt med aktiviteter för att öka trivseln för våra barn i skolan, t.ex.

•Bok till våra 1 :a klassare
•Bok till avgångseleverna
•Ekonomiskt stöd till skolutflykter
•Organisera klassföräldrarna Initiera trivseldag för yttre och inre skolmiljö
•Fortsätta att administrera presentkassa som alternativ till insamlingar
•Tårtkalas i samband med sommaravslutningen
Styrelsen
Föreningens årsmöte hålls i april varje år. Då väljs styrelsen för kommande verksamhetsår. Styrelsen består av sju representanter för vårdnadshavarna. Skolan representeras av rektor Kristina Söderlund och en representant från personalen.

Medlemsavgiften är 100 kr/familj och läsår.
Presentkassan är 50 kr/barn och läsår.
Bankgiro 793-1256. Det är viktigt att ni anger ert/era barns för och efternamn samt klass så att vi vet vem som har betalat.

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Hanna Wendin
Anna-Karin Lundén
Uppdaterad:

Andra sidor under: Hem och skolråd