Kontakt

Skuttunge skola
018-727 79 38 röda huset
018-727 79 52 gula huset
Skuttunge skola 
Skuttunge by
743 71 BJÖRKLINGE
Skuttunge fritidshem
Tillförordnad rektor
Anna Kristoffersson

Rektor för Björklinge och Skuttunge skola med ansvar för Skuttunge skola och åk 4-5 i Björklinge.

Biträdande rektor
Anna Kristoffersson

Ansvar för fritidshemmen på Skuttunge och Björklinge skolor

Skolexpeditionen Björklinge skola
Hanna Dankel
Skolsköterska
Maria Johansson

Skolläkare
Tidsbeställning hos skolsköterskan, telefonnummer: 018-727 79 03

Skolpsykolog
Viktor Lindén
Speciallärare
Rosi-Anne Bergling
Uppdaterad: