Kontakt

Skuttunge skola
018-727 79 38 röda huset
018-727 79 52 gula huset
Skuttunge skola 
Skuttunge by
743 71 BJÖRKLINGE
Skuttunge fritidshem
Rektor
Lucio Firpo

Rektor för Björklinge och Skuttunge skola 

Biträdande rektor
Anna Kristoffersson
Skolexpeditionen Björklinge skola
Hanna Dankel
Skolsköterska
Maria Johansson

Skolläkare
Tidsbeställning hos skolsköterskan, telefonnummer: 018-727 79 03

Skolpsykolog
Viktor Lindén
Logoped
Jenny Kimhag
Speciallärare
Rosi-Anne Bergling
Uppdaterad: