Våra värdegrund

Vår värdegrund är

Göra skillnad

Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av förbättring. Vi är engagerade.

Arbeta tillsammans

Vi samarbetar. Vi är tillgängliga. Vi är flexibla. 

Välkomna nyskapande

Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner lösningar.

 

Ett Uppsala - En kommun, vår gemensamma värdegrund.

Se gärna en liten film om Uppsala Kommuns värdegrund

Uppdaterad: