Våra värdegrund

Vår värdegrund är att

Göra skillnad
Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av förbättring. Vi är engagerade.

Arbeta tillsammans
Vi samarbetar. Vi är tillgängliga. Vi är flexibla. 

Välkomna nyskapande
Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner lösningar.

Ett Uppsala - En kommun, vår gemensamma värdegrund.

Se gärna en liten film om Uppsala Kommuns värdegrund

Uppdaterad:

Andra sidor under: Våra värdegrund