Våra kärnvärderingar

Våra kärnvärderingar är
ANSVAR
HÄNSYN
SAMARBETE

Dessa ord gemnomsyrar vårt arbete i skolan och på fritidshemmet.

5 oktober 2017