Välkommen till musiken

Musiken:

  • hittar man i alla kulturer
  • berör oss människor på många olika vis
  • används i olika sammanhang
  • har olika betydelse för oss människor
  • har en viktig funktion i vår sociala gemenskap
  • Musikundervisningens syfte enligt LGR 11

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Musiklärare åk 4-5
Lisa Kirwan
Uppdaterad: