Välkommen till Skuttunge Fritidshem

Skuttunge fritidshem, finns i röda huset. Fritidsgruppens barn går i klasserna F-4.

Våra öppettider är 7.00-17.00

Du når oss på 018-727 79 51 eller 072-748 43 38.

Vi äter mellanmål i matsalen eller ute varje dag. 

Vi förlägger mycket av vår verksamhet utomhus. På torsdagar går vi alltid till skogen och äter mellanmål där.

Vi kommer att fortsätta samverka med Björklinge skolas fritidshem under vissa lov. Vi kommer att ha öppet på Skuttunge fritidshem alla lov förutom på jullovet (22-23/12 undantagna) och klämdagarna under våren. Sommaren 2023 återkommer vi till. 

Barnens vistelsetider registrerar du via skola 24 närvaro. Läs mer här hur du loggar in.

Planeringsdagar då fritidshemmet är stängt under läsåret 22-23 är 
12 augusti, 1 november, 9 januari och 12 juni.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Skuttunge Fritidshem