Välkommen till Skuttunge Fritidshem

Skuttunge fritidshem, finns i röda huset. Fritidsgruppens barn går i klasserna F-4.

Våra öppettider är 7.00-17.00

Du når oss på 018-727 79 51 eller 072-748 43 38 eller skuttungefritidshem@skola.uppsala.se

Vi äter mellanmål i matsalen eller ute varje dag.

Hos oss har barnen tillgång till kamrater och får lära sig att fungera i grupp, visa hänsyn, ta ansvar och känna empati.
På fritids lär man med alla sinnen och där är leken den viktigaste delen i vår verksamhet.

Vissa veckor har vi temaaktiviteter som drama, musik, experiment m.m.
Vi följer också upp teman som barnen arbetar med under skoltid.

På fritids har vi utedagar på tisdagar i stort sett varje vecka. Vi tar med oss mellanmålet ut, antingen på skolgården eller i skogen eller så gör vi mellanmålet själva vid grillplatsen, bakar eller tillagar något annat ätbart. Vissa gånger får barnen välja ganska fritt vad de vill göra ute, andra gånger kommer det vara styrda uppgifter/lekar för barnen, i skogen eller på gården.

God föräldrasamverkan får vi genom daglig kontakt, informationsbrev, föräldramöten och föräldrafikan.

Vårt mål är att ha en meningsfull sysselsättning både inne och ute, men där barnet i stor utsträckning själv väljer aktivitet. Det är Deras fritid!

Vi kommer att fortsätta samverka med Björklinge skolas fritidshem under vissa lov. Vi kommer att ha öppet på Skuttunge fritidshem alla lov förutom mellan jul och nyår och klämdagarna under våren. Under sommaren har vi stängt v. 26-31. Under v. 26, 30-31 kommer Björklinge att ha öppet. Vecka
28-29 får eleverna gå på Bälinge fritidshem. 

Den12 juni och 12 augusti är fritidshemmet stängt för planering.

Christina.Koivistoinen
Jenny Sjöstedt
David Andrade
Tommy Hiltula
Christina Koivistoinen
Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Skuttunge Fritidshem