Välkommen till 1:an

Vårt klassrum ligger på nedervåningen i röda huset med samma ingång som till fritidshemmet.

Vi börjar kl. 8.00 varje morgon och slutar 13.15.

Idrott har vi antingen på tisdagen eller torsdagen i Björklinge. Då åker vi buss dit.

När den ena gruppen har idrott är den andra kvar och arbetar i Skuttunge.

Lunch äter vi kl. 10.40 måndag, onsdag och fredag. De dagar vi åker på idrott blir det lite annorlunda tider.

Klasslärare
Katarina Ivarsson
Elinor Lindberg
Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till 1:an