Välkommen till 1:an

Vårt klassrum ligger på nedervåningen i röda huset. 

Vi börjar kl. 8.00 varje morgon och slutar 13.20. Onsdag börjar vi ute med rörelseaktivitet i 20 minuter.

Idrott har vi antingen på tisdagen eller torsdagen i Björklinge. Då åker vi buss dit.

När den ena gruppen har idrott är den andra kvar och arbetar i Skuttunge.

Vi äter lunch kl. 11.00 varje dag.

Klasslärare
Anna Lindén
Marie Lundin
Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till 1:an