Välkommen till förskoleklassen

Tyngdpunkten i förskoleklassens verksamhet är inlärning genom lek.

Närhet till skog och grönområden gör barnen delaktiga och uppmärksamma på naturens skiftningar.

Genom daglig språkträning och övningar med matematiska begrepp blir barnen väl förberedda inför skolstarten. Skapande i olika former är en viktig och återkommande del i det skolförberedande arbetet.

Att kunna samarbeta och ta hänsyn till varandra får också stort utrymme under tiden i förskoleklassen.

Förskoleklassens verksamhet pågår dagligen mellan 8.00 och 13.15.
Vi äter lunch kl. 10.20 varje dag.

Barn som behöver tillsyn övrig tid går på skolans fritidshem.

 

 

Klasslärare
Anki Stolt
Jenny Sjöstedt
Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till förskoleklassen