Att söka plats på fritidshemmet

Om du vill ha en fritidshemsplats till ditt barn för att du
- precis fått en skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-3 eller
- om du redan har ditt barn i förskoleklass eller åk 1-3 och har behov av en fritidshemsplats
så gör du på följande sätt:

  • Du som vårdnadshavare måste ansöka om plats skyndsamt i eBu. Det gör du via https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/
  • Som vårdnadshavare måste ni bekräfta erbjuden plats i eBu inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras i eBu.
  • Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.
  • Alla vårdnadshavare ska uppdatera sin inkomst för att rätt avgift ska tas ut. Om fel avgift är registrerad blir vårdnadshavare betalningsskyldiga retroaktivt.

 

Uppdaterad: