Skolsköterska
Maria Johansson

Skolläkare
Tidsbeställning hos skolsköterskan, telefonnummer: 018-727 79 03

Skolsköterska

Mitt namn är Maria Johansson och jag är skolsköterska på Björklinge samt Skuttunge skola.

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min mottagning på Björklinge skola finns i huset som kallas Diamanten (huset närmast busshållplatsen vid skolan)

I Skuttunge skola håller jag till i "gula huset" och jag har öppen mottagning.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Skolläkare: Louise Diös

(Tid till skolläkare bokas via skolsköterska och är främst avsedd för elever med skolrelaterade problem).

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 samt första året på gymnasiet

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.

Läs mer https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Länkar

http://www.bris.se/

http://www.1177.se/Uppsala-lan/

http://www.snorkel.se/first.asp

Uppdaterad: