Skolpsykolog

Viktor Lindén  är skolpsykolog på Björklinge och Skuttunge skola.
Arbetet består bland annat av utredning, föräldrasamtal och individuella stödkontakter till elever.

.

Skolpsykolog
Viktor Lindén
Uppdaterad: