Ansökan om skolskjuts

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts i särskilda fall.
Den som har rätt till elevresa får ett busskort hemskickat men elever som har växelvis boende och har avstånd som överstiger avståndsregeln måste ansöka, det gäller även elever som har trafikfarlig väg. Ansökan inför kommande LÅ 2022-2023 görs senast 31mars 2022.

Man ansöker via e-tjänst.

Här kan du läsa mer om skolskjuts

22 mars 2022